ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
11 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
29 ก.ย. 62 ถึง 01 ต.ค. 62 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
23 ก.ย. 62 ถึง 24 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
30 ส.ค. 62 พิธีทักษิณานุปทาน
19 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
04 ส.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น Classroom Meeting
26 ก.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
18 ก.ค. 62 ถึง 19 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
15 ก.ค. 62 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
01 ก.ค. 62 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยและกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู
05 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
31 พ.ค. 62 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
24 พ.ค. 62 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
17 พ.ค. 62 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
14 พ.ค. 62 ถึง 15 พ.ค. 62 กิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม
การแต่งกายชุดนักเรียน