ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
07 ต.ค. 59 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
29 ก.ย. 59 ถึง 01 ต.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 - ม.3
26 ก.ย. 59 ถึง 28 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
30 ส.ค. 59 พิธีทักษิณานุปทาน
21 ส.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน Classroom Meeting
15 ส.ค. 59 ถึง 19 ส.ค. 59 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ สัปดาห์ห้องสมุด
11 ส.ค. 59 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
29 ก.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทย
25 ก.ค. 59 ถึง 27 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
14 ก.ค. 59 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
01 ก.ค. 59 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
16 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครู