ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางร้องเรียนที่ 1 http://www.kusolwittaya.ac.th/itadata_46_2564
ช่องทางร้องเรียนที่ 2 facebook
ช่องทางร้องเรียนที่ 3 http://sesaskss.go.th/itadata_46