จดหมายข่าว
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนกุศลวิทยาได้ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2565,21:51   อ่าน 555 ครั้ง