จดหมายข่าว
ผู้บริหาร ครู โรงเรียนกุศลวิทยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามข้อตกลงพัฒนางาน PA (Performance Agreement)
23 กันยายน พ.ศ. 2565 นางจุฑารัตน์ อินทะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลวิทยา พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนกุศลวิทยา เข้ารับการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน  (Performance Agreement : PA) ร่วมกับ  เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  นำโดย ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน และ        ดร.ประจักษ์ น้อยเหนื่อย ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์  จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2565,14:56   อ่าน 486 ครั้ง