ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Chakkarin.tong@gmail.com
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2563,12:00  อ่าน 425 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2562
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2563,12:00   อ่าน 425 ครั้ง