ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Chakkarin.tong@gmail.com
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2563,12:09  อ่าน 495 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม รางวัลระดับเหรียญทอง (ระดับชาติ)
รายละเอียดผลงาน
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม. 4-ม. 6
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2562  ณ จังหวัดสมุทรปราการ
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2563,12:09   อ่าน 495 ครั้ง