ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Chakkarin.tong@gmail.com
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2564,23:42  อ่าน 53 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
รายละเอียดผลงาน
ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2564,23:42   อ่าน 53 ครั้ง