ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพักแปดเหลี่ยม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : บริจาค
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :