ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 206 ค.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 24xx
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : วิหารหลวงปู่เตี้ยม อุญแจ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 25xx
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 96000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 25xx
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 25xx
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 25xx
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุมหลวงปู่กุศล กุสโล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : อบต.
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนักเรียนหญิง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 25xx
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนักเรียนชาย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 25xx
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลพระภูมิ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 25xx
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 25xx
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพักแปดเหลี่ยม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : บริจาค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 25xx
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..