เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชกุศลวิทยา

                    ก.ว. รักสมัครรักกันมั่น                              มิผันผ่านผูกพันฤทัย

เกียรติคุณ เรานี้มีได้                                     เกิดจากเราสร้างมา

การเรียนพร้อมเราต่างรักเรียนเพื่อ           น้อมนำให้ชีวิตพัฒนา

เกิดก่อความคิดนำหน้า                               สุขชีวาพรั่งพรู

คุณธรรมล้ำ น้ำใจพวกเรา                           เหล่าน้ำเงินชมพู

ดีงามเชิดชู                                                    สมเป็นผู้ทำดี

การกีฬาล้วนพลังทั้งมวลมั่น                      มิเคยหวั่นมาวินทุกที

อดทนเรานี้เต็มที่                                          เพื่อกุศลวิทยา

     2  รอบ  )

เพลงน้ำเงินชมพู

น้ำเงินชมพู  น้ำเงินชมพู   เราต่างเชิดชู  น้ำเงินชมพูแสนงาม

รักเรียนเฝ้าเพียรทุกยาม  เช้าค่ำร่ำเรียนรู้วิชา

น้ำใจเรามี น้ำเรามี สร้างแต่กรรมดีวินัยเรามีทุกครา

สามัคคีพร้อมกันทั่วหน้า  ด้านกีฬา  เด่นกันเนินนาน

กุศลวิทยา ศึกษาสถาบัน  สวยงามด้วยความยึดมั่น

ร่วมใจกันหมั่นฝึกความอดทนสายน้ำท่าจีน  สายน้ำท่าจีน 

เปรียบชีวินธาราไหลรินเลี้ยงชนม์  ฝังใจน้องพี่ทุกคน  ต่างฝึกฝนตนเพื่อกุศลวิทยา