รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนกุศลวิทยา
1 หมู่ 1   ตำบลบางยาง  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
เบอร์โทรศัพท์ 034-866088 เบอร์แฟกส์ 034-866088
Email : comkusol@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :