จดหมายข่าว
โรงเรียนกุศลวิทยา ร่วมงานสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564
นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร  คณะกรรมการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(
TO BE NUMBER ONE ) จังหวัดสมุทรสาคร และครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE          
โรงเรียนกุศลวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมสัมมนาสมาชิกและเครือข่ายโครงการ  TO BE NUMBER ONE เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2564,01:35   อ่าน 121 ครั้ง