จดหมายข่าว
รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร  หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา และงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนกุศลวิทยา  นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ของบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

จำนวน 2 ทุน (ทุนละ 5,000 บาท) โดยมีผู้ได้รับมอบทุนการศึกษาคือ นายณรงค์ฤทธิ์  สายสวัสดิ์ 

และนางสาวน้ำฝน  ศรีจินดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีและเข้ารับทุนการศึกษา  ณ อาคาร 90 ปี 

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.  2564

โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2564,01:38   อ่าน 119 ครั้ง