จดหมายข่าว
ร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 23 เมษายน 2564 นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนกุศลวิทยา และปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE    จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมเตรียมความพร้อม และปรับแผนการดำเนินงาน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร    ท่านวีระศักดิ์ วิจิตรสงศรี เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันในระดับภูมิภาค ประจำปี 2564


โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2564,01:42   อ่าน 121 ครั้ง