จดหมายข่าว
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ท่านผู้อำนวยการกาญจนา สิริวงศาวรรธน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลวิทยา และงานทะเบียนวัดผลการศึกษา รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2564 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด  ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564

โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2564,01:48   อ่าน 133 ครั้ง