จดหมายข่าว
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการจุฑารัตน์ อินทะแสน และคณะครูโรงเรียนกุศลวิทยา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินเยียวยานักเรียน ให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T-A และติดตามผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามบริบท      ความหลากหลายของผู้เรียน ผ่านกระบวนการ และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2564,21:20   อ่าน 76 ครั้ง