จดหมายข่าว
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ประจำปี 2564

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางจุฑารัตน์ อินทะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสัการะและจัดพิธีวางพวงมาลา ในกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
โรงเรียนกุศลวิทยาจังหวัดสมุทรสาคร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2564,23:54   อ่าน 3653 ครั้ง