จดหมายข่าว
นักเรียนโรงเรียนกุศลวิทยา รับวัคซีน pfizer สร้างเกราะป้องกันโควิด

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางจุฑารัตน์  อินทะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุศลวิทยา นำนักเรียนเข้ารับวัคซีนวัคซีน Pfizer ภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมร่วมให้กำลังใจนักเรียน และเน้นย้ำการสร้างความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในทุกรูปแบบ ตามบริบทของสถานศึกษา ณ ศูนย์การรับวัคซีนนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสรณ์ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,23:55   อ่าน 3668 ครั้ง