ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับ ดีเด่น
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนกุศลวิทยา
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2556,16:02   อ่าน 1513 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นางวราภรณื แสนสอาด
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2556,15:59   อ่าน 705 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศศิธร จูคลองตัน
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2556,15:58   อ่าน 717 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานระดับภาค
ชื่อนักเรียน : ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2556,15:57   อ่าน 785 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลดับภาค
ชื่อนักเรียน : สังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2556,15:56   อ่าน 674 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพรทิพย์ มีสุข
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2556,15:55   อ่าน 780 ครั้ง