ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,21:23  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,21:22  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 1 ดาว
ชื่ออาจารย์ : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,21:18  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่นระดับเงิน
ชื่ออาจารย์ : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,21:18  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..