ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม รางวัลระดับเหรียญทอง (ระดับชาติ)
ชื่ออาจารย์ : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2563,12:09  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพื้นที่)
ชื่ออาจารย์ : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2563,12:05  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2563,12:00  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : test
ชื่ออาจารย์ :
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2563,15:46  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : test
ชื่ออาจารย์ :
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2563,15:34  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,21:23  อ่าน 326 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,21:22  อ่าน 403 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 1 ดาว
ชื่ออาจารย์ : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,21:18  อ่าน 277 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่นระดับเงิน
ชื่ออาจารย์ : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,21:18  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..