ผลงานครู
ชื่อผลงาน : test
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริฉัตร ธรรมดา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2563,15:46  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : test
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริฉัตร ธรรมดา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2563,15:34  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,21:23  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,21:22  อ่าน 305 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 1 ดาว
ชื่ออาจารย์ : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,21:18  อ่าน 198 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่นระดับเงิน
ชื่ออาจารย์ : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,21:18  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..